Fakin

Vina Fakin mješavina su iskustva, predanosti i dugogodišnje obiteljske tradicije.

Podno brda teče rijeka Mirna, a na drugoj strani rijeke je poznata Motovunska šuma.

Na obroncima brežuljka uzgaja se grožđe za poznata istarska vina: teran i malvaziju.

Bataji 20, Brkač, 52424 Motovun ISTRA - HRVATSKA (CROATIA), http://fakinwines.com/

Produkte