Trenutno isporučujemo samo u Austriji i ostalim državama članicama EU osim Finske i Švedske.
Prihvaćene uplate: SOFORT bankovni prijenos, kreditna kartica (VISA, Mastercard).